Enesetest

Keegi ei tea, kas teil tuleb kõiki eelpool kirjeldatud töövõtteid ka praktilises elus kasutada. Tunda võiks neid ikkagi! Järgnevalt saategi kontrollida, mida te juba teate ja mis loetust-vaadatust meelde jäi.

Küsimuste arv:10
Lubatud katseid:Piiramatult
Avatud:alati
Lävend:80 %
Tagasi liikumine:keelatud
back