4. Breketi tagasi kleepimine esmaabi korras

Hambaarst ei pea esmaabi korras ühte hamba küljest lahti tulnud  breketit tagasi kleepima, sest patsiendile ei tee see valu. Pigem võik hambaarst eelkõige rahustada patsienti ja seejärel soovitada, et ta pöörduks esimesel võimalusel teda ravinud ortodondi vastuvõtule.

Kui hambaarst plaanib breketi tagasi kleepida, siis:

 • eemalda ligatuur, mis hoiab breketit kaare küljes või ava iseligeeruv breket
 • kontrolli breketi aluspinda; kui seal on kleepaine, siis püüa see eemaldada
 • puhasta hamba pind roteeruva instrumendiga sinna jäänud kleepainest
 • eemalda ligatuurid ka taaskleepimist vajava hamba eest ja tagant, et saaksid kaart veidi põse poole tuua ja seejärel breket kaare alt hambale asetada. Kui kaar on väga tugev ja seda ei ole võimalik põskmisele poole painutada, siis  tuleb eemaldada kogu kaar. Jäta meelde, millises asendis kaar oli, et see siis samamoodi tagasi panna
 • töötle hamba pinda happega
 • pese hape hambalt
 • isoleeri hammas süljest
 • aseta breketi aluspinnale kleepaine (sobivad erinevad täidismaterjalid, kasuta täidismaterjaliga sobivat adhesiivi) ja suru breket vastu hammast, jälgides naaberhammastel olevate breketite kõrgust
 • suuna valguslambi kiir nii oklusaalselt kui ka gingivaalselt, et täidismaterjal kõveneks ühtlaselt
 • aseta kaare otsad tuubidesse, kaare keskkoht kohakuti intsisiivide keskkohaga, suru kaar breketite horisontaalsetesse vagudesse ehk slottidesse
 • fikseeri kaar breketi(te)  külge ligatuuriga või sulge iseligeeruv breket

Viide videole

back forward