05.03.14. orientalistika seminaris Märt Läänemets: Sissevaade Ida klassikalisse luulesse. I. Hiina

Kuupäev: 

05.03.2014 18:15 - 19:45

ORIENTALISTIKA SEMINAR

Kolmapäeval, 5. märtsil 2014, kell 18:15
Ülikooli 16-102
 (sissekäik hoovi poolt)

Märt Läänemets (TÜ sinoloogia vanemteadur)

Sissevaade Ida klassikalisse luulesse. I. Hiina
"Laulude raamatust" Tangi luuletajateni

Seminaris antakse ülevaade peamistest tekstidest, žanritest, stiilidest ja autoritest koos tõlkenäidetega ning viiakse läbi ühe konkreetse luuletuse analüüs ja tõlkeeksperiment.

Viiteks:

Märt Läänemets. Li Bo tõlgitavus ja tõlgitamatus (Akadeemia 1996/2) [PDF]
Li Bo luulet, tõlkinud Märt Läänemets (Akadeemia 1996/2) [PDF]

Hiina bukett, tõlkinud Rein Raud (Vikerkaar 1989/1) [PDF]

Jaan Kaplinski. Tõlkeid hiina keelestJaan Kaplinski. Vanu Hiina laule (Looming 1997/9) [PDF]

Li Bo: Jing ye si, tõlkinud Kalju Kruusa, Lauri Kitsnik, Hasso Krull (Ninniku, 2003/6)

laanemets_m._li_bo_tolgitavus_ja_tolgitamatus.pdf1.27 MB
li_bo._luulet_tolkinud_mart_laanemets._akadeemia_1996.pdf1.54 MB
hiina_bukett_tolkinud_rein_raud._vikerkaar_1989.pdf1.16 MB
kaplinski_j._vanu_hiina_laule_looming_1997_nr_9.pdf1.98 MB