21.05.14. orientalistika seminaris Martti Kalda: Kuningas Ašoka raidkirjad

Kuupäev: 

21.05.2014 18:15 - 19:45

ORIENTALISTIKA SEMINAR

Kolmapäeval, 21. mail 2014, kell 18:15
Ülikooli 16-102 (sissekäik hoovi poolt)

Martti Kalda (TLÜ Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo lektor)

Ašoka raidkirjad India epigraafika kontekstis

Seminaris tuleb juttu järgmistest teemadest:

1. Ašokast üldiselt ja tema raidkirjadest;
2. kuidas Vana-India raidkirju käsitleda (meetoditest);
3. Ašoka ja tema raidkirjad kui trendiseadjad Vana-India raidkirjade kontekstis.

Teemaga tutvumiseks vt järgmisi linke:
Ašoka raidkirjade originaalid
Ašoka raidkirjade tõlked
Ašoka raidkirjade tõlked
Ašoka kaljuediktide tõlked
Ašoka sambaediktide tõlked


Semianris esitletatakse ka hiljuti raamatuna ilmunud Ašoka raidkirjade eestikeelset kommenteeritud tõlget:

Jumalate poolt armastatud kuningas Priyadarśin Aśoka raidkirjad (Tallinna Ülikooli kirjastus, 2014, 272 lk).

Sissejuhatuse kirjutanud, raidkirjad aramea ja kreeka keelest ning mitmest praakritist tõlkinud ja vajaliku taustamaterjali ning kõiksuguste kommentaaridega varustanud Martti Kalda.
Vana-India suurkuningas Aśoka (võimul u 274/268–234/232 eKr) oli legendaarne valitseja, kelle isik on tänapäevaks pea täielikult oma ajaloolisuse minetanud, ning legendide udusse mähkunud. Tema arvukad raidkirjad Hindustani poolsaare eri paigus kaljudel ja kivisammastel propageerivad budismi õpetusel baseeruvat kohmakat humanismi. Raidkirjade kommenteeritud tõlked ja analüütiline sissejuhatus avavad Eesti lugeja jaoks nii Aśoka kui ajaloolise isiku, kui budistlike legendide kangelase, paljastavad raidkirjade propagandistliku iseloomu, ent toovad meieni ka heaoluühiskonna igikestvad väärtused: sallivus, hoolimine, usuvabadus, moraalsus, vägivallatus, võrdus seaduste ees.
NB! Seminaris on võimalik seda raamatut ja teisi TLÜ kirjastuse Bibliotheca Asiatica seerias ilmunud raamatuid eriti soodsa hinnaga osta.