9.04.14. orientalistika seminaris Ene Selart: Eesti meremeeste reisikirjad Jaapanist 19. sajandil

Kuupäev: 

09.04.2014 18:15 - 19:45

ORIENTALISTIKA SEMINAR

Kolmapäeval, 9. aprillil 2014, kell 18:15
Ülikooli 16-102 (sissekäik hoovi poolt)

Ene Selart (TÜ meedia ja kommunikatsiooni eriala doktorant)

Kuidas Jaapan eestlasteni jõudis ehk ruumi representatsiooni analüüs eesti meremeeste reisikirjade põhjal (1868-1905)

Ettekandes analüüsitakse eestikeelse ajakirjanduse põhjal kultuurigeograafiliste suhete arengut 19. sajandi teisel poolel, keskendudes ruumi representatsioonidele Eesti meremeeste reisikirjades Jaapani näitel: Milliste temaatiliste rõhuasetuste kaudu konstrueeriti Jaapanit Eesti meremeeste reisikirjades? Milliseid rahvuslikke ja kultuurilisi viiteid kasutati Jaapani reisikogemuse arusaadavaks tegemisel Eesti lugejate jaoks? Milliseid keelelisi ja tekstilisi võtteid kasutati personaalse reisikogemuse „tõlkimisel“?