29.10.14. orientalistika seminaris Gao Jingyi: Hiina laenudest eesti keeles

Kuupäev: 

29.10.2014 18:15 - 19:45

ORIENTALISTIKA SEMINAR

Kolmapäeval, 29. oktoobril 2014, kell 18:15
Ülikooli 16-102 (sissekäik hoovi poolt)

Gao Jingyi (Eesti Keele Instituudi teadur)

Hiina laensõnadest ja etümoloogiatest eesti keeles

Seminaris tutvustatakse Gao Jingyi uurimust, kus käsitletakse eesti keeles olevaid hiina laensõnu. Tulemusena on antud eesti keeles esineva üheksakümne hiina laensõna nimekiri koos põhjalike hiina etümoloogia kirjeldustega. Lisaks on koostatud statistika hiina laensõna sõnastuse allika, häälduse allika ja vahenduskeele kohta. Veel on esile toodud erinevused hiina laensõnade ja teiste hiina keelega etümoloogiliselt võrdsete sõnade vahel.

Seminar põhineb Gao hiljuti ilmunud artiklitel: