19.10.16. orientalistika seminaris Laur Järv "Pramanavarttika" II peatükist

Kuupäev: 

19.10.2016 18:15 - 19:45

ORIENTALISTIKA SEMINAR

Kolmapäeval, 19. oktoobril 2016, kell 18:15
Ülikooli 18-228 (peahoones!)

Laur Järv (TÜ teoreetilise füüsika vanemteadur)

"Pramanavarttika" II peatükk (3. seminar)

süüvime lõikudesse tekstist: tõestus, et on olemas eelmised ja järgmised elud ning et kaastunnet saab arendada lõputult (PV2.36-85)

Tema Pühadus XIV dalai-laama andis Riias 10.-11. oktoobril 2016 haruldasi õpetusi 7. sajandil elanud india budistliku õpetlase, legendaarse Nalanda kloosterülikooli õpetaja Dharmakirti suurteose "Pramanavarttika" (tiibeti keeles : tshad ma rnam ‘grel) teise peatüki põhjal.

Peatüki sisuks on küsimus, miks uskuda Buddha sõnu, miks arvata, et budistlik õpetus on tõene? On tähelepanuväärne, et Dharmakirti ehitab siin oma vastuse üles tuginedes budistlikust usust ja pühakirjast sõltumatutele arutluskäikudele ning kummutades võimalikud kahtlused ja vastuväited. Seejuures tuleb Dharmakirtil ühtpidi põhjendada, et on olemas eelmised ja järgmised elud, et virgumine on tõepoolest võimalik ning kehtivad neli õilsat tõde. Teistpidi on tal aga vaja näidata, et just Buddha on virgumise teed käies eesmärgile jõudnud ning seetõttu täiesti usaldusväärne õpetaja.

Kõnealune traktaat on tiibeti budistlikus kloostrihariduses üks võtmetekste. Selle ülejäänud peatükid selgitavad loogikat, tunnetusteooriat ja korrektse väitluse pidamist. Ka tänapäeva tiibeti õpetajad viitavad "Pramanavarttikale" tihti, sest siit leiab argumenteeritud aluse budistliku maailmavaate paljudele aspektidele.