10.05.17. orientalistika seminaris Katja Koort hiina klassikalise maastikumaali filosoofiast

Kuupäev: 

10.05.2017 18:15 - 19:45

ORIENTALISTIKA SEMINAR

Kolmapäeval, 10. mail 2017, kell 18:15
Ülikooli 18-228

Katja Koort (TLÜ)

Maastik kui kultuurilise muutuse indikaator Songi dünastia kulgemisõpetuse kujunemisetappidest lähtudes

Maastikku käsitletakse sageli kui sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside ning väärtuste indikaatorit või kehastust ning usutakse, et analüüsides maastikku või selle representatsiooni, saame informatsiooni ka selle loonud inimeste ajaloo, kultuuri ja maailmatunnetuse kohta, mis eeldab, et erinevates kultuurides on erinevad maastikud ning et maastike tähendus ja nende ideoloogiline roll muutub aja jooksul.

Ettekandes kasutan maastikumaali teoreetilisi käsitlusi kui informatsiooniallikat ühiskonna kohta. Üritan näidata, et integreerides kaasaegses kultuurigeograafias levinud metodoloogilisi seisukohti Hiina traditsioonilise kunstiteooriaga ning lähtudes Song’i dünastia (960–1279) maastikukunstis ja maaliteoorias peegelduvatest hoiakutest keskkonna suhtes on võimalik saada uue vaatenurga mõningatele keisririigiaegses Hiinas aset leidnud kultuurilistele protsessidele. On üldteada, et Song’i dünastia alguses tõusis maastikumaal maalikunsti juhtivaks žanriks. Maastiku žanri populaarsus oli olulisel määral seotud Hiina vaimuelus toimunud pöördega, mille põhjustas intellektuaalse eliidi tulek ühiskondlikule ja poliitilisele areenile ja nende poolt propageeritud ideoloogia – neokonfutsianismi võidukäik. Soovin läbi selle perioodi maastikuteooria ja -maalide vaatluse demonstreerida, kuidas erinevate sotsiaalsete gruppide poliitiline võitlus peegeldub looduse kujutamise viisides ja kuidas uuskonfutsianistliku kulgemisõpetuse koolkonna sees levinud vaated mõjutasid maastiku tajumist ja kujutamist.

guo_xi._ulestahendusi_metsade_ja_ojade_ulevast_olemusest_tlk_katja_koort.pdf5.45 MB
jing_hao._ulestahendused_pintsli_meetodist_tlk_katja_koort.pdf4.21 MB