26.11.14. orientalistika seminaris Vladimir Sazonov: Islami äärmuslusest 21. sajandil

Kuupäev: 

26.11.2014 18:15 - 19:45

ORIENTALISTIKA SEMINAR

Kolmapäeval, 26. novembril 2014, kell 18:15
Ülikooli 16-102 (sissekäik hoovi poolt)

Vladimir Sazonov (TÜ orientalistika vanemteadur)

Islamiäärmuslus Süürias ja Iraagis 21. saj. alguses

Käesolevas ettekandes vaadeldakse islami fundamentalistide tegevust ning nende ideoloogiat Süüria ja Iraagi näitel. Antakse ülevaade ka ususõdade ja sõjateoloogia algetest Lähis-Idas, islami tekkest, islami sektidest, kuid peamine rõhk on tänapäeva islamiäärmuslusel Süürias ja Iraagis. Vaatluse alla tulevad järgmised organisatsioonid ja liikumised: Jabhat al-Nusra (salafistlik Suur-Süüria Rahva Toetusrinne) ning Islamiriik (varem tuntud kui ISIS või ISIL).
 
Allikad:
Sazonov, V. (2014). Hirmukalifaat: vägivald jumala nimel. Postimees 16.11.2014, x, http://arvamus.postimees.ee/2993327/hirmukalifaat-vagivald-jumala-nimel
Sazonov, V. (2014). Islamismi puhangud Iraagis – kas Araabia kalifaadi taassünd? – Diplomaatia, 132/133, 10-15. http://www.diplomaatia.ee/artikkel/islamismi-puhangud-iraagis-kas-araabia-kalifaadi-taassund/
Sazonov, V. (2014). Kas uus Bagdadi kalifaat? – Postimees 21.06.2014, http://arvamus.postimees.ee/2835725/vladimir-sazonov-kas-uus-bagdadi-kalifaat
Mölder, H.; Sazonov, V.; Värk, R. (2013). Kümme aastat operatsioonist "Iraagi vabadus": ajalooline, poliitiline ja õiguslik ülevaade ning Iraagi tulevikuperspektiivid. – Ajalooline Ajakiri 3, 405-418. http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/article/view/AA.2013.3.05/1051
Mölder, H.; Sazonov, V. (2013). Kes võitlevad Süüria opositsiooni poolel? – Maailma Vaade 21. http://www.maailmavaade.ee/nr-21/kes-voitlevad-suuria-opositsiooni-poolel
Sazonov, V.(2013). Kas Süüriat ootab islamistlik tulevik? – Maailma Vaade 20, 23-26. http://www.maailmavaade.ee/nr-20/kas-suuriat-ootab-islamistlik-tulevik
Espak, P.; Sazonov, V. (2013). Vägivalla ummik. – Postimees: Kultuur 12.01.2013, 4
Espak, P.; Sazonov, V. (2012). Süüria "suurkuningate" võimu lõpp? – Diplomaatia 8, 2-4. http://www.diplomaatia.ee/artikkel/suuria-suurkuningate-voimu-lopp
Raudsik, Peeter. Miks Iraak ei lagune. http://www.diplomaatia.ee/artikkel/miks-iraak-ei-lagune/