Edward Said "Orientalism"

Materjale Edward Saidi raamatu "Orientalism" (1978) juurde

Edward Said, Preface to "Orientalism"

Edward Said on Orientalism (Youtube video)

Edward Said, Orientalistka kriis (Vikerkaar 1992 nr 1, lk 58-67) [PDF]

Edward Said, Mõtestades ümber orientalismi (Vikerkaar 2003, nr 4/5, lk 152–166) [PDF]

Peeter Raudsik, Orientalism kõverpeeglis (Sirp, 28.03.2013)

Peeter Raudsik, Orientalismi filosoofia: kriitika (Tartu Ülikooli bakalureusetöö 2014) [TÜ digiarhiivis]

said_e._motestades_umber_orientalismi.pdf13.3 MB
said_e._orientalistika_kriis.pdf9.23 MB