ORIENTALISTIKA SEMINAR

VÄRAV IDAMAADE VAIMUKULTUURI LUMMAVASSE MAAILMA

Orientalistika on teadus Idamaade vaimukultuurist. Orientalistika seminar on Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse poolt korraldatav avatud õppetöö vorm, mis annab kuulajatele ja osalejatele võimaluse sügavamaks pilguheiduks sellesse vaimukultuuri ning isiklikuks panuseks selle uurimisel.

Orientalistika seminar alustab 2017. aasta sügisel oma kuuendat hooaega uuendatud sisu ja vormiga. Harivate loengute kõrval on alates sellest semestrist seminari kindlaks osaks kord kuus toimuvad tekstoloogia seminarid, kus õppijad saavad osaleda kollektiivses tõlkeprojektis ja selle käigus ühtlasi omandada klassikaliste Ida keelte aluseid.

Selle ja järgmiste semestrite tekstoloogia seminarides hakatakse uurima ja tõlkima Vana-India tuntuima budistliku mõttetarga Nāgārdžuna (2. sajand) värssteksti Ratnavālī  (“Aardevanik”), milles kaunis poeetilises vormis antakse nõuandeid targaks ja kõlbeliseks eluks. Tõlke ja uurimistöö hakkab põhinema teksti sanskriti-, tiibeti-, hiina- ja ingliskeelsel versioonil. NB! Tekstoloogiaseminaridesse on oodatud kõik tõlkimise ja Ida mõtteloo huvilised; eelnev keelteoskus ei ole nõutav. Kogu tõlkeprojekti eesmärk on jõuda umbes kahe aasta jooksul Ratnavālī publitseerimisküpse eestikeelse tõlkeni.

Orientalistika seminari saavad valik- või vabaainena võtta kõik Tartu Ülikooli üliõpilased ja külalisüliõpilased. Registreerimine on avatud 15. maist kuni 3. septembrini TÜ õppeinfosüsteemis (ÕIS), kus õppeaine on leitav ainekoodi HVKU.10.001 all. Seminar täismahus kestab kaks semestrit ja annab kokku 6 EAP, kuid seda võib võtta ka ühe semestri kaupa, mille eest saab arvestuse sooritamisel 3 EAP. Hindamine on paindlik ja individuaalne. Arvestuse saamiseks on kaks võimalust. Kas (1) teha ettekanne ja kirjalik essee õppejõuga kokkulepitud uurimisteemal või (2) osaledes tekstoloogiaseminarides esitada läbivõetud tekstiosade tõlge eesti keelde ja teksti analüüs.

Orientalistika seminari loengud ja tekstoloogiaseminarid on avatud kõikidele huvilistele ja vabakuulajatele.

Orientalistika seminare viivad läbi ja juhendavad õppejõud Märt Läänemets, Laur Järv ja Teet Toome.

Orientalistika seminarid toimuvad kolmapäeviti kell 18:15-19:45 Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18) auditooriumis 307. Seminaride teated on väljas TÜ humanitaarvaldkonna õppehoonete teadetetahvlitel ning neid levitatakse jooksvalt ka elektrooniliselt orientalistika infolisti kaudu.

EX ORIENTE LUX!

TERE TULEMAST ORIENTALISTIKA SEMIANARI!