Töökorraldus

Semestri jooksul on vaja teha 3 testi; üks on geomeetrilisest optikast (GO), kaks (TI; TII) on seotud loengumaterjalidega. Nii koduülesanded kui ka aktiivsus seminarides (K) on hindelised. Lõpphinne kujuneb summana viiest komponendist. Lõpphinne = 0,15GO + 0,15TI + 0,15TII + 0,15K + 0,4E Iga testi saab teha maksimaalselt kaks korda. Järeltesti hinne on ühe astme võrra madalam saavutatust. Geomeetriline optika tuleb omandada iseseisvalt, aluseks on optikaveebi konspekt. Eksamile pääsemiseks peavad testid olema tehtud vähemalt tasemele E; elektrikursuse eksam peab olema sooritatud.


Seminaritööde/praktikumi protokollide esitamisest: minule saadetavad failid tuleb vormistada: perekonnanimi_töö nimi. Nimi palun esitada täpitähtedeta.

 

Matti Laane Optika loengute videosalvestused: