Sisukord

Sisukord

1. Põhimõisted.

1.1 Elektromagnetlaine lähendused.Laineoptika, geomeetriline optika. Lainefront, kiir. Sfääriline laine, tasalaine. Homotsentriline ja paralleelne kiirtekimp. Huygensi ja Fermat printsiip. 
1.2 Peegeldumis- ja murdumisseadus.Langemistasand. Langemis-, peegeldumis-, murdumisnurk. Peegeldumis- ja murdumisseadus. Suhteline ja absoluutne murdumisnäitaja. Kiirte pööratavus. 
1.3 Paralleelse kiirtekimbu murdumine. Kiirtekimbu laiuse muutumine murdumisel. Tasaparalleelne plaat, kiire nihe. Prisma, kiire käik, kaldenurk, kaldemiinimum. Väikese murdva nurgaga prisma. 
1.4 Optiline süsteem, kujutis. Ideaalne optiline süsteem. Stigmaatiline kujutis. Kaaspunktid. Tõeline ja näiv kujutis. Tasapeegel. Peegelsümmeetria. Murdumine tasapinnal – astigmaatiline kujutis. Peegeldumine ja murdumine sfäärilisel pinnal. 
2. Paraksiaalne lähendus. 
2.1 Murdumine sfäärilisel pinnal paraksiaalses lähenduses. Paraksiaalne lähendus. Seos eseme ja kujutise kauguse vahel. Märkide reeglid. Fookus, tõeline ja näiv. Fookusekaugus. Fokaaltasand. Peegli valem. 
2.2 Õhuke lääts. Tsentreeritud optiline süsteem. Optiline tsenter. Optiline peatelg. Läätsevalmistaja valem. Läätsede tüübid. Läätse valem. Koondav ja hajutav lääts. 
2.3 Kujutise graafiline leidmine. Kujutise leidmine põhikiirte abi: koondav ja hajutav lääts, kumer- ja nõguspeegel. 
2.4 Newtoni valem. 
2.5 Suurendus. Risti- ja pikisuurendus. 
2.6 Optiline tugevus. Lainefrondi kõverus. Taandatud kõverus. Diopter. Optiline tugevus. 
2.7 Paks lääts ja läätsede süsteem. Peatasandid, peapunktid. Kujutise konstrueerimine. Sôlmpunktid. Kardinaalelemendid. 
2.8 Ekvivalentne optiline tugevus. Kahest õhukesest läätsest koosneva süsteemi optiline tugevus ja fookusekaugus. Paksu läätse optiline tugevus ja fookusekaugus. 
2.9 Maatriksoptikast. 
3. Aberratsioonid 
3.1 Geomeetrilised aberratsioonid.Sfääriline aberratsioon. Lääts kui prismade süsteem. Koma. Astigmatism, meridionaal- ja sagitaaltasand. Vaatevälja kõverus. Distorsioon. 
3.2 Kromaatiline aberratsioon 
4. Aberratsioonivabad optilised elemendid. Kiirte isokroonsus – aberratsioonivaba kujutise saamise tingimus. Cartesiuse pinnad, asfäärilise optika elemendid. Gradientläätsed. 
5. Optilised instrumendid. 
5.1 Luup. Parima nägemise kaugus. Nurksuurendus akommodeerimata ja akommodeeritud silma puhul. 
5.2 Mikroskoop. Kujutise konstrueerimine mikroskoobis. Mikroskoobi suurendus. Apertuurarv. Immersioonivedelik. 
5.3 Pikksilm. Kepleri pikksilm. Pikksilma suurendus. Galileo pikksilm. Peegelteleskoop. 
5.4 Inimese silm.Ehitus. Spektraalne tundlikkus. Lainepikkuse ja värvuse vahekord. Dünaamiline diapasoon. Ajaline koste. Lahutusvõime. Optiline silm. . 
5.5 Nägemise korrigeerimine. Lühinägelik ja kaugenägelik silm. 
6. Geomeetrilise optika rakendatavuse piirid. Difraktsioon. Rayleigh kriteerium. Lahutusvôime.