Saateks

GEOMEETRILINE OPTIKA

Saateks

Füüsikaosakonna optikakursuse osa 'geomeetriline optika' on mõeldud iseseisvaks omandamiseks. Momendil puudub kõigile kättesaadav õpik, kus geomeetrilist optikat käsitletakse piisavas mahus. Esitatav õppevahend peaks seda lünka mingil määral täitma.

Materjali valikul ja ühe või teise probleemi lahtiseletamise määral on lähtutud

  • traditsioonilistest küsimusteringist, mida käsitletakse geomeetrilises optikas;
  • kurvast tõsiasjast, et koolis õpitakse geomeetrilist optikat 8. klassis, enamikul ülikooli jõudnutest on sellest mällu jäänud vaid udune jälg;
  • mõningatest uutest tendentsidest tänapäeva optikatööstuses.

Tekstis on toodud rida viiteid (hüperlink'e), mis peaks tegema esitatu näitlikumaks. Materjal on omandatud, kui me teame, kuidas mingi teoreetilises osas toodud seos töötab, st oskame lahendada ülesandeid ja prognoosida mingi sõltuvuse käiku. Keerulistemate valemite puhul soovitan appi võtta Mathcad'i, paar näidet tema rakendamise kohta on tekstis toodud.

Hindamisest. Materjali omandamise taset hinnatakse testiga geomeetrilisest optikast. Eksamile ei saa enne, kui test on sooritatud. Testi tulemus liitub eksamil saaduga. A-tasemel vastus eeldab õppevahendi omandamist täies mahus, D-tase eeldab, et üliõpilane on võimeline selgitama 'Sisukorras' toodud märksõnu. Mistahes tasemel positiivse tulemuse saamiseks tuleb omandada kujutise graafiline konstrueerimine.

Kõik joonised tegi ja toimetas õppevahendi  arvutivõrku Helle Roos, ma olen talle väga tänulik. 
On võimatu, et tekstis puuduvad vead. Autor on tänulik, kui neile tähelepanu juhitakse. 
Jaanuar 2000

Lp. P. Saari, M. Noorma 
Tänan tehtud märkuste/ ettepanekute eest. Ootan järge. 
16.05.2000 
Matti Laan     Matti.Laan@ut.ee