Autorid: Halliki Harro-Loit, Eva Ingerpuu-Rümmel  (analüüs), Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Inga Kukk (tehniline teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP


ÕPIOBJEKTI EESMÄRK JA SIHTRÜHM

Õpiobjektis tutvustatakse seikluspedagoogika ning väärtuskommunikatsiooni võtteid kokandustunni näitel. 

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka täienduskoolituses osalevad ja teised tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord, õpikeskkond, tund vms võimaldab virtuaalses keskkonnas tuua kokku erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi aspekte (nt õpetaja ainealased didaktilised võtted, suhtlusviisid, laudade asetus klassis jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • teab, millised on võimalused seikluspedagoogika rakendamiseks klassiruumis toimuvas tunnis ning milliseid oskusi ja väärtusi seikluspedagoogika toetab
  • teab, kuidas lõimida meeskonnatööd, õpilaste loomingulisuse arendamist ja väärtuste õppimist tunnitegevustesse
  • oskab video põhjal analüüsida seikluspedagoogika elementide kasutamist tunnis
  • analüüsib seikluspedagoogika rakendamist oma praktikas

TARTU, 2013

forward