Õpilaste motiveerimine

Õpetaja räägib intervjuu lõpus õpilaste motiveerimise tähtsusest ja viisist, kuidas tema seda teeb - loob katse abil emotsionaalselt ja/või visuaalselt meeldejääva hetke. Vaata videolõiku ja mõtle analoogilisi võimalusi tunni elavdamiseks loodusainetes.

http://uttv.ee/naita?id=18389