Praktilisest tööst järelduste tegemine

Õpilased peavad vastama küsimusele, miks temperatuur oli kolmel juhul erinev. Õpilased kirjeldavad seda, mis katse käigus juhtus, kuid jäävad hätta järelduste tegemisega. Analüüsi videot järgnevate küsimuste valguses.

http://uttv.ee/naita?id=18388

  • Kui õpilane ei oska eelnevalt õpitule tuginedes järeldusi teha, kuidas saab õpetaja teda küsimuste abil suunata, ise võimalikult vähe rääkides?
  • Milliseid küsimusi formuleeriksite teie?