Uurimusliku praktilise töö läbiviimine

Vaata tunnivideot ning vasta järgnevatele küsimustele. Lisainfot annab õpetaja intervjuu (vt allpool).

http://www.uttv.ee/naita?id=18386

  • Kuidas püstitab õpetaja uurimisküsimuse? Millised andmed on õpetaja poolt ette antud ning kui pikk on sissejuhatav instruktsioon? Hinnake instruktsiooni piisavust.
  • Miks on lühike instruktsioon uurimusliku õppe puhul tõhus?
  • Milliseid laboritehnikaga töötamise oskusi on vaja videos esitatud ülesande täitmiseks?
  • Milliseid laboriseadmete töötamise oskusi õpilased töö käigus omandavad ja/või täiendavad?
  • Milliste küsimuste ja kommentaaride abil suunab õpetaja õpilasi töö käigus andmeid koguma ja järeldusi tegema?
  • Võrdle õpetaja poolt töö alguses ja katse käigus antud juhiseid? 

Vaata ka õpetaja kommentaari uurimusliku õppe, kasutatava laboritehnika ja õpilaste motiveerimise kohta. 

http://uttv.ee/naita?id=18387