Autorid: Halliki Harro-Loit (analüüs), Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Alari Suija (tehniline tugi), Inga Kukk (õpiobjekti teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP

ÕPIOBJEKTI EESMÄRK JA SIHTRÜHM

Õpiobjektis esitatakse uurimusliku õppe näide ning tutvustatakse ja selgitatakse kommunikatsiooni- ja ainedidaktiliste võtete kombineerimist õppetöös. 

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka täienduskoolituses osalevad ja teised tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord, õpikeskkond, tund vms võimaldab virtuaalses keskkonnas tuua kokku erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi aspekte (nt õpetaja ainealased didaktilised võtted, suhtlusviisid, laudade asetus, klassis jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • teaB uurimuslikku õppe meetodite kasutamise võimalusi keemiatunnis
  • oskab planeerida tööd, et toetada õpilasi piiratud aja jooksul katse käigus toimuvate keemiliste reaktsioonide jälgimisel ja mõtestamisel
  • analüüsib õpilaste ja õpetaja küsimusi ja vastuseid õppimise ja õpetamise aspektist, analüüsib õpetaja järelduslikke küsimusi (sokraatiline küsitlemine), õpilaste tegevusi ja õpetaja juhendamisoskust

Tartu, 2013