Lisamaterjal, viited

  • Fisher, Robert. 2005. Õpetame lapsi mõtlema. Atlex
  • Matthews, G. B. 2006. Filosoofilised vestlused lastega. Eesti Päevalehe kirjastus
  • Tartu Ülikooli eetikakeskus. 2012. Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? TÜ kirjastus
  • Zoller, Eva. 2008. Väikesed filosoofid. Ilo