Kokkuvõte

Kuidas arutluskäik videonäites kokku võetakse?

https://www.uttv.ee/naita?id=18348

Tagasisidet saab anda hinnanguvabalt ja hinnanguliselt.

  1. Milliseid tagasiside andmise viise on videos võimalik jälgida?
  2. Milliseid lastega filosofeerimise elemente saaksite õpetajana tunnis kasutada?