Küsimustega suunamine

Näitevideos on õpilaste arutelu põhiküsimuseks: mis on armastus?

https://www.uttv.ee/naita?id=18351  1. Etteloetud jutus esitab peategelane selle küsimuse erinevatele inimestele ja saab erinevad vastused. Seega luuakse eeldus, armastusel on palju erinevaid väljendusviise. Mõelge, kas etteloetud jutt võimaldab väga suure ja abstraktse küsimuse: “Mis on armastus?” kitsendada, nii et põhiküsimuseks saab: kuidas väljendavad või tunnevad armastust erinevad inimesed?
  2. Õpetaja alustab  sellega, et õpilased saavad väljendada seda, kuidas nad etteloetud juttu mõistsid (retseptsioon).
  3. Milliseid küsimusi õpetaja kasutab?
  4. Kuidas õpetaja struktureerib arutlust?