Reeglid

Palli edasiandmine kõnekorra määramise märgina on oluline, sellega välditakse üksteisest ülerääkimist.

https://www.uttv.ee/naita?id=18352

Milliseid kõnekorra andmise-võtmise abivahendeid koolis veel kasutatakse?