Aruteluprotsess

Lastega filosofeerimine järgib kindlat arutelustruktuuri:

  • ettevalmistusfaas (reeglid, aeg, metavestlus, sissejuhatus)
  • filosoofiline arutelu (mõisted, näited, analüüsimine, põhjendamine, seoste leidmine, erinevuste ja sarnasuste leidmine, seisukohtade formuleerimine, skeemid, joonistamine, mängud)
  • metaarutelu (pinged, konfliktid, arusaamatused, kokkuvõte, hinnang)

Vaadake videot ja eristage arutelu etapid:

https://www.uttv.ee/naita?id=18342

Millised tehnikad toetavad arutelu õnnestumist ja sügavuti minekut?

  • Mõiste selgitus
  • Argumenteerimine
  • Hinnanguvaba võrdlemine
  • Mõtlemiseksperiment
  • Põhjendamine
  • Kahtlemine