Kuidas õpiobjekti kasutada?

Täispikas videonäites on võimalik jälgida erinevaid lastega vestlemisel kasutatavaid võtteid:

  • reeglite selgitamist
  • jutu/narratiivi ettelugemist
  • hinnanguvaba küsimuse moodustamist
  • küsimuste arendamine ja õpetaja-poolne üleskirjutus
  • üksteise kuulamine
  • kokkuvõte

 Lühilõikudes on olulisemad aspektid eraldi välja toodud.