Avastusõppe tund

Järgnev avastusõppe näidistund koosneb seitsmest osast:

  1. sissejuhatus
  2. õpilaste eelteadmiste väljaselgitamine
  3. ilmavaatluse läbiviimine
  4. jutu lugemine ja loovtööks materjali kogumine
  5. ilmaennustuse võrdlemine vaatlusandmetega
  6. kokkuvõte
  7. enesehindamine

Vaadake videot ja vastake järgnevale küsimusele.  

https://www.uttv.ee/naita?id=18326

Milliseid avastusõppes olulisi tunnuseid antud tunnivideost leiate?

Kogemuste omandamine, sisemine motiveeritus ja huvi, loodusteadusliku meetodi kasutamine, õpitu kasutamine uutes ja probleemsituatsioonides, küsimuste tekkimise ja esitamise olulisus, õpitava seostamine igapäevaeluga