Testi ennast

4 questions
 1. Millne alljärgnevatest definitsioonidest vastab kõige paremini  käesoleva materjali kontekstis õpiobjekti definitsioonile?

  Õpiobjekt on digitaalne või mittedigitaalne õppematerjal, mis on taaskasutatav, terviklik, toetab õppimist ja vastab tehnilistele standarditele.

  Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis on kasutatav ühe sihtrühma poolt konkreetses õppeaines ning mis toetab selle õppeaine õpiväljundite saavutamist.

  Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis on taaskasutatav, terviklik, toetab õppimist ja vastab tehnilistele standarditele.

  Õpiobjekt on mistahes digitaalne õppematerjal, mis toetab õppijate iseseisvat õppimist.

  Õpiobjekt on digitaalne tehnilistele standarditele vastav õppematerjal, mida saab kasutada levinumate operatsioonisüsteemide ning tarkvaradega, olenemata kasutatavast õpikeskkonnast.

 2. Kes on õpiobjektide kasutajad?

  ainult õppijad

  õppijad ja õpetajad/õppejõud

  ainult õpetajad/õppejõud

  õpetajad/õppejõud ja haridusametnikud

 3. Rühmita tunnused sobivate õpiobjekti omaduste alla! NB! Harjutus ei tööta puutetundliku ekraaniga arvutites ja nutitelefonides. 

  Ülesehitus toetab õpiväljundeid
  Üks teema
  Illustreeritud
  Erinevate operatsioonisüsteemidega kasutatav
  Minimaalselt välisseoseid
  Interaktiivne
  Tehnilistele standarditele vastav
  Iseseisvalt läbitav
  Terviklik materjal
  Juhendav ja tagasisidestav
  Erinevates õppeainetes kasutatav
  Erinevates õpikeskkondades kasutatav
  Erinevate sihtrühmade jaoks
  Erinevate tarkvaradega kasutatav
  Terviklik
  Õppimist toetav
  Taaskasutatav
  Ühilduv
 4. Millised alljärgnevatest tunnustest välistavad õppematerjali õpiobjektiks olemise?

  materjal on kasutatav paljudes õppeainetes

  materjali põhisisu osas on rohkesti viidatud õpiobjekti välistele internetiallikatele, mis  teatud aja möödudes ei pruugi enam kättesaadavad olla

  materjali saab läbida iseseisvalt ning vajalik pole õpetajapoolne juhendamine või auditoorsel tööl osalemine

  materjal sisaldab ainult teksti ning puuduvad näited, ülesanded iseseisvaks harjutamiseks  ning võimalus enesekontrolliks

  materjali kasutamine on võimalik erinevate operatsioonisüsteemidega ja erinevatel platvormidel (personaal- ja tahvelarvutitel, mobiilidel)