2.4. Ühilduvus

Ühilduvus (ingl portability) tähendab, et õpiobjekt on tehnilistele standarditele vastav ja seda on võimalik kasutada levinumate operatsioonisüsteemide ja tarkvaradega (veebilehitsejatega, multimeediumimängijategaNt audio ja video mängimine Windows Media Player´i ja Quick Time´iga, flashi mängimine Flash Player´iga) ning olenemata kasutatavast õpikeskkonnast. Ühilduvus tagab võimaluse tõsta kord loodud õpiobjekti vajadusel ümber ühest õpikeskkonnast teise.

Ühilduvuse tagamise teeb keeruliseks standardite paljusus ja tehniliste vahendite pidev areng. Kui lihtsat teksti ja piltidega veebilehte suudavad korrektselt näidata kõik vähegi arvestatavad veebilehitsejad, siis näiteks testide standardeid on palju ja nad pole omavahel alati ühilduvad. 

Õpiobjekti interaktiivsete harjutuste/ülesannete lisamisel tuleb arvesta seda, et õpiobjekt peab olema kasutatav ka tahvelarvutites.

Näiteks vedamise tüüpi harjutustes (drag and drop) on kasutajal vaja vedada hiirega objekte õigesse kohta. Sõrmega vedamisel on aga tahvelarvutites teine funktsioon - lehe kerimine. Kui siiski on vajadus lisada vedamise tüüpi harjutusi, siis tuleks sellise ülesandetüübi juures märkida, et see ei tööta puutetundliku ekraaniga arvutites ja nutitelefonides.

Vaata näiteks õpiobjektis "Ümberpööratud auditoorium" drag and drop ülesannet: https://sisu.ut.ee/auditoorium/node/649/take. Võimaluse korral proovi seda ülesannet sooritada tahvelarvutis või nutitelefonis, veendumaks selle mittetöötamises nende seadetega.

Materjalide loomiseks üldtuntud vahendeid kasutades garanteerime vastavuse standarditele ja sellega koos ka ühilduvuse. Vahendit valides tuleb mõelda ka õpiobjekti täiendamis- ja parandamisvõimalustele.

Õpiobjekti "Positsioonilised arvusüsteemid" analüüs ühilduvuse seisukohast

  • Õpiobjekti "Positsioonilised arvusüsteemid" kasutamine on võimalik erinevate operatsioonisüsteemidega, erinevate tarkvaradega ja erinevatel platvormidel (personaal- ja tahvelarvutitel, mobiilidel).
  • Õpiobjekt on teostatud eXeLearning tarkvara kasutades ning eksporditud veebilehestikuna (vastavus veebistandarditele). eXeLearning võimaldab ka eksportimist SCORM-sisupaketina, kuid antud juhul pole seda võimalust kasutatud.

Mõtle enda loodud või loodavale õpiobjektile. Kas see vastab kõigile allpool loetletud kriteeriumitele? Tegemist on tingimustega, millele vastamine garanteerib ühilduvuse.

  • Õpiobjekt on kasutatav levinumate operatsioonisüsteemide ja tarkvaradega (veebilehitsejatega, multimeediumimängijatega, õpikeskkondades).
  • Õpiobjekt vastab tehnilistele standarditele (nt veebistandardid (XHTML, CSS jne) ja sisupaketi standarditele (SCORM, IMS, AICC)), mis võimaldavad seda kasutada erinevates õpikeskkondades. Materjalide loomiseks üldtuntud vahendeid kasutades garanteerime vastavuse standarditele ja sellega koos ka ühilduvuse.

back forward