Kursuse õppejõud

Kursuse läbiviijateks on Anni Tamm ja Triin Peitel. Kontakt: anni.tamm@ut.ee ning triin.peitel@ut.ee

Kursuse loojateks on Anni Tamm, Triin Peitel, Margus Pedaste ja Äli Leijen Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudist.

 

Anni Tamm töötab haridusteaduste teadurina haridusteaduste instituudis ning arengu- ja koolipsühholoogia lektorina psühholoogia instituudis. Doktorikraadi psühholoogia erialal omandas ta Tartu Ülikoolist. Doktoritöös uuris ta laste ja teismeliste konfliktide iseärasusi ning nende lahendamise viise. Peamisteks uurimishuvideks on lapse sotsiaalne areng ning väärtuste omandamine ja kujundamine. Koolikonteksti ülekantuna on tema huvideks õpilaste sotsiaalse ja väärtuspädevuse arendamine ning arengupsühholoogina laiemalt õppija arengu toetamine. 


Triin Peitel töötab õpetaja- ja kõrghariduse keskuses spetsialistina ning on omandamas doktorikraadi haridusteaduses. Varasemalt on ta kolm aastat töötanud Tartu Herbert Masingu Koolis abiõpetaja ja klassiõpetajana. Ta on lõpetanud magistriõppe Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. Oma magistritöös uuris ta õpetajate vaimset tervist ning sellega seotud tegureid (sh supervisioon ja kovisioon). Doktoritöös keskendub ta õpilaste enesemääratluspädevusele. Triin on täiendanud ennast lapse kooli- ja kliinilise psühholoogia valdkonnas vahetussemestritel USA-s ning Kanadas.


Margus Pedaste on haridustehnoloogia professor. Oma doktoritöö kaitses ta probleemide lahendamisest veebipõhises õpikeskkonnas ja tema uurimishuvid seostuvad uurimusliku õppe, probleemide lahendamise ning kaasaegse tehnoloogia kasutamise ja arendamisega õppimisel. Ta on töötanud 15 aastat üldhariduskoolis loodusainete õpetajana. Tal on ulatuslik kogemus nii Eesti kui ka rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides osalemises ning nende juhtimises. 


Äli Leijen on õpetajahariduse professor. Tema taust on haridusteadused (BA  kasvatusteaduste erialal Tartu Ülikoolist, MSc Educational Training and Systems Design  õppekavalt Twente Ülikoolist Hollandist ja PhD haridusteadustes Utrechti Ülikoolist  Hollandist). Pärast kasvatusteaduste eriala lõpetamist töötas ta lastekaitsespetsialistina,  hiljem on ta töötanud erinevates kõrgkoolides nõustaja, teaduri või õppejõuna. Äli  peamisteks õpetamisvaldkondadeks on uurimismeetodid, haridusfilosoofia ning õpetaja  refleksioon ja professionaalne areng. Tema tänased uurimisteemad keskenduvad neljale  valdkonnale: õppijate refleksiooni toetamine erinevates haridusvaldkondades,  õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng, doktoriõpingute edukus  haridusteaduste valdkonnas ja haridustehnoloogia õppimise ja õpetamise toetamisel.