7. Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine

Aga kuidas neid teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest ka päriselt rakendada? Kuidas olla ennastjuhtiv ja kogu elu õppiv õppija? Kuidas õpetajana nüüdisaegse õpikäsituse elemente oma õpetamisse tuua?

Nendele küsimustele ei ole ainuõiget vastust – ei ole ühte konkreetset liikumisteed või samm-sammulist tegevuskava. Käesolev peatükk sisaldab kogemuslugusid nii õpetajatelt kui ka õppijatelt. Lugude jaotus õpetajate ja õppijate omadeks on aga isegi mõneti vale. Ka õpetajate lugudes on palju juttu nende endi õppimisest – näiteks uute õppemeetodite avastamisest ja oma kogemusest õppimisest. Kõik lood on inspireerivad ja pakuvad ideid nii nüüdisaegseks õppimiseks kui ka õpetamiseks. 

Lisaks on siin peatükis paar teadusartiklit, mis uurivad, mil määral on nüüdisaegne õpikäsitus Eesti koolides rakendunud ja annavad soovitusi õppijatele ja õpetajatele.