Tere tulemast uuringu "Õpetaja emotsionaalne tervis ja sellega seotud tegurid" lehele!

Uuringu teemast ja eesmärgist

Usume, et kõik õpetaja tööga kokku puutunud inimesed võivad kinnitada, et tegemist on küll põneva ja uskumatult tänuväärse, ent samas vastutusrikka ja stressirohke tööga. Viimast kinnitavad ka uuringud mujalt maailmast, mis on näidanud, et õpetaja ametit pidavad inimesed kuuluvad riskigruppi, kus on suurem tõenäosus kogeda vaimse tervise probleeme, sh läbipõlemist (Stansfeld, Rasul, Head, & Singleton, 2011; Tang, Au, Schwarzer, & Schmitz, 2001). Hea uudis aga on see, et leidub ka uurimistulemusi, mille kohaselt õpetajat saab tema töös toetada ning parandada tema heaolu, ennetades nõnda vaimsete probleemide tekkimist. (nt Brien, Hass ja Savoie, 2012). Võimalik, et mõned õpetajad oskavad iseenesest leida ja ära kasutada toetavaid ressursse ning stressi leevendavaid tehnikaid. Seda kinnitavad paljud särasilmsed õpetajad, kes vaatamata raskustele on oma tööd teinud aastakümneid. Paraku näeme koolides ka neid õpetajaid, kes püüavad ennast tagaplaanile jättes õpilaste jaoks olemas olla, leidmata võimalusi iseenda toetamiseks. Millised võimalused on Eestis õpetajate emotsionaalse tervise toetamiseks? Millised faktorid üldse seostuvad õpetaja vaimse tervisega? Seda olulist teemat ei ole meile teadaolevalt Eesti kontekstis laialdasemalt uuritud.

Meie eesmärgiks käesoleva uuringuga on leida võimalusi, kuidas toetada õpetajat tema töös. Mujal maailmas tehtud uuringute põhjal näeme, et selleks on oluline koguda infot selle kohta, kuidas õpetajad praegu ennast tunnevad ning mis või kes neid nende töös toetab.

Uuringu andmekogumine on lõppenud - suur tänu kõigile osalejatele!

Kõigi tagasiside soovijatega võetakse ühendust hiljemalt juunis 2018.

forward