III.4.5. Patentide, patenditaotluste ja rakenduslike lahenduste nõuded


 

120. Doktoritöös sisalduva uurimistöö tulemuste avaldamisega teaduspublikatsioonidena loetakse samaväärseks

120.1. patendid, mis on registreeritud regioonis või riigis, kus leiutise patentsuse kohta on tehtud ekspertiis;

120.2. esitatud patenditaotlused, juhul kui neile on lisatud rahvusvahelise patenditaotluse korral rahvusvahelise otsingu teinud patendiameti positiivne kirjalik arvamus ja riigisisese patenditaotluse korral regionaalse või riikliku patendiameti positiivne otsus leiutise patentsuse kohta;

Lisainfo

Positiivne otsus leiutise patentsuse kohta tähendab seda, et allesjääva materjaliga (patendikaitsega) on võimalik edasi liikuda. Ekspertiisi esimeses faasis on tavapärane, et ekspert esitab vastuväiteid, see ei ole punktiga 120.2. vastuolus. 

Juhul, kui eksperdi vastuväited on peamistes nõudluspunktides, siis enamasti ei ole patendikaitsega võimalik edasi liikuda. Sellisel juhul ei ole tegemist positiivse otsusega. 

Vajadusel on võimalik küsida ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse patendivoliniku arvamust. 

120.3. rakenduslik lahendus, näiteks insener-tehniline või tarkvaralahendus, mida on retsenseerinud kaks nõukogu määratud sõltumatut rahvusvaheliselt tunnustatud eksperti.

Lisainfo

Rakendusliku lahenduse puhul peab töö sisaldama originaalset komponenti ning selle teaduslikku taset peab olema võimalik hinnata. Objekti määratlemisel võib nõukogu konsulteerida ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse spetsialistidega. 

Rakendusliku lahenduse retsenseerimise korraldab doktorikraadi andev nõukogu vastavalt punktidele 125.2. ja 126