II.1. Doktoriõppes õppijad


 

5. Doktoriõppes on võimalik õppida doktorandina, eksternina (edaspidi ühiselt: doktoriõppes õppija) või külalisdoktorandina.