II.4.1. Üldised põhimõtted


 

28. Doktoriõppes õppija õpingute korraldamise eest vastutavad programmijuht, doktoriõppe programmi eriala esindaja ja juhendaja(d).
 

29. Välismaale õppima või teadustööd tegema siirduv doktorant määratakse tema individuaalplaani või õppekorralduseeskirjas sätestatud õppeplaani alusel välismaal õppijaks. Muus osas lähtutakse õppekorralduseeskirjas välismaal õppimise kohta sätestatust.
 

30. Õpingute ajal väljaspool ülikooli saadud õppe- ja töökogemust arvestatakse atesteerimisaruande alusel.
 

31. Varasema õppe- ja töökogemuse arvestamisel (edaspidi: VÕTA) lähtutakse õppekorralduseeskirjas sätestatust.

Juhendid

VÕTA juhendid, kontaktid ja dokumendivormid leiad välisveebist.


32. Doktorant on õppetööst täielikult vabastatud ajal, kui ta osaleb kaitseväe õppekogunemisel või lisaõppekogunemisel või ei saa mobilisatsiooni tõttu õppetöös osaleda. Sellekohase kutse saamisel on doktorandil kohustus doktoriõppe programmi eriala esindajat ja juhendajat või juhendajaid eemalolekust teavitada.