Üheteistkümnes turvakiht: turvateadliku mõtteviisi rakendamine

Parim praktika on kujundada endas mõtteviisi, et minu infovarad on minu jaoks olulised ja nende rikkumine, kadumine, hävitamine või avalikuks tulemine võib tekitada mulle või minuga seotud inimestele, ettevõtetele ja riigile reaalset kahju. Kahjude ärahoidmiseks rakendan ma teadlikult ja järepidevalt turvameetmeid.

Näide mitmekihilisest turvalisusest: Mont Saint Michel

Ülesanne 16. Turvateadliku mõtteviisi rakendamine

Pane kirja kõik turvameetmed, mida plaanid edaspidi rakendada, ja nende rakendamise sagedused, et vähendada kahjude tekkimise tõenäosust.