Soome ekskursioon

Ekskursioon toimus 25.–28. juunil 1996. aastal. 24 noorgeoloogi ja nende 7 juhendajat Tallinnast, Jürilt, Keilast, Pukast, Tartust, Pärnust ja Toilast sõitsid 25. juuni hommikul laevaga Helsingisse. Sadamas võtsid neid vastu Helsingi noorte loodusmaja metoodikud, kes tegid koostööd Tallinna huvikeskuse "Telo" töötajatega. Esmalt sõideti bussiga Vantaasse, kus teadussaavutuste näitusel tutvuti Soome aluskorra kivimite väljapanekuga. Seejärel majutati ekskursioonist osavõtjad Helsingi idaosas paiknevasse Meriharju noorte peatuspaika, kus oli organiseeritud ka nende toitlustamine. Õhtul läbiti veel 4 km pikkune õpperada.

26. juuni hommikul sõideti laevaga Haraka saarele, kus tutvuti sealse lindude looduskaitsealaga, eriti aga saart moodustavate kivimitega ja omapäraste seljandikuliste "oinapeadega", mis olid täis jääkriime. Õhtupoolikul külastati Helsingi noorte loodusmaja ja Helsingi Ülikooli geoloogiamuuseumi ning käidi Serena veepargis.

27. juunil toimus Soome Geoloogiakeskuse geoloogi Boris Saltikofi (tema vanaisa Nikolai Pogrebov uuris XX sajandi alguses Eesti põlevkivi) juhtimisel õppematk vanasse Sillböle rauakaevandusse, Elvviki graniidi- ja Nordsjö marmorikarjääri. Huviga vaadeldi 4–6 m sügavusi aukusid (hiiukirnud) aluskorra kivimites, mis on tekkinud mandrijää sulamisvee ja vooluvees ringlevate kivide uuristaval toimel.

Soome aluspõhja kivimite väljapanek VantaasSillböle rauakaevandus. Kaabuga mees pildil on Soome geoloog Boris Saltikoff
Elvviki graniidikarjäärisHelsingis hiiukirnu uudistamas

Noorgeoloogide õpetamisest: aastad 1996–2001

Kalju Kajak