Noorgeoloogide laagri sisekorra eeskiri

Noortelaagris viibijad on kohustatud järgima laagri kodukorda ja päevakava ning täitma juhendajate ja kasvatajate korraldusi.

Noortelaagri kodukorra korduval rikkumisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning lapsel palutakse laagrist lahkuda.

Noortelaagri kokkulepitud ruumidest lahkumine ei ole lubatud; laagripersonal ei vastuta omavoliliselt lahkunud lapse eest.

Laboratooriumites ning õpperuumides tuleb olla hoolas, hoida sealset vara ning käituda vastavalt laagrijuhendajaga kokkulepitud reeglitele;

Mobiiltelefonid pannakse ära või lülitatakse hääletule reziimile ekskursioonide, töötubade jms ühistegevuste ajal.

Matkal, ekskursioonil, rühmaga teedel liikudes tuleb järgida ettevaatusabinõusid ning kuulata kasvatajate nõudeid;

Jõe ääres võib viibida ainult koos kasvatajaga; veekogu pinnal olevale jääle minemine on rangelt keelatud;

Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel siseruumides tuleb sellest kohe informeerida noortelaagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta.

Raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiil jne) on soovitav anda hoiule laagrijuhataja kätte; muuljuhul vastutab igaüks oma asjade eest ise.

Materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale hüvitab kahju lapsevanem või hooldaja.

Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad neid igati.

Kui on mure, siis räägi julgesti kasvatajate-juhendajatega, sest nad saavad ja tahavad väga  sulle abiks olla.

Iga laps vastutab oma isiklike asjade eest, hoiab enda ümber puhtust ning suhtub hoolivalt loodusesse.