Noorgeoloogide liikumise ajaloost

Noorgeoloogide liikumise eesmärgiks on geoloogiliste matkade ja kokkutulekute organiseerimine noortele ning nende professionaalse orientatsiooni suunamine. Noorgeoloogid õpivad tundma geoloogia aluseid, Eestimaa ja oma kodukoha geoloogiat ning säästlikku suhtumist kivimitesse ja ümbritsevasse geoökoloogilisse situatsiooni.

Geoloogia-alased teadmised on kasulikud paljude elukutsete omandamisel. Peab ju arhitekt või ehitaja teadma ehituskivimeid ja nende kasutamist ehitusmaterjalidena, taimekasvatuse erialal on kasulik teada mulla lähtekivimeid, mäemehel on hädavajalik tunda maavarasid, erinevaid mineraale, kivimeid ja nende omadusi, giidile või looduses rändajale on looduslikult kaunite paikade külastamisel abiks teadmised pinnamoest, mineraalidest, kivististest jne. Seega igast noorgeoloogist ei peagi geoloog saama, küll aga kujuneb temast avara silmaringiga loodushuviline.

Noorgeoloogide õpetamisest: aastad 1996–2001

Kalju Kajak