Kirde-Eesti ekskursioon

See matk oli seotud XII üleriigilise kokkutulekuga Illukal. Külastati Kirde-Eesti vaatamisväärsusi: Ehalkivi ja Valaste juga, Rakvere, Uljaste ja Iisaku kauneid oose, Sinimägede ja Kuremäe otsamoreeni, Uhaku karstiala, Ontika pankrannikut ning Narva-Jõesuu ja Kauksi liivarandu. Maavaradest õpiti tundma põlevkivi Narva karjääris, paekivi Aluvere ja savi Kunda karjäärides. Keskkonda ohustavate aladega tutvuti Tapa lennuväljal (petrooleumiga reostatud põhjavesi, mis võib põlema süttida), Sillamäe radioaktiivselt saastatud aheraine kuhjatise ja Kiviõli koksimägede juures. Külastati Hermanni ja Jaani kindlust Narvas, Kuremäe kloostrit ja Porkuni paemuuseumi.

Narva põlevkivikarjäär

Noorgeoloogide õpetamisest: aastad 1996–2001

Kalju Kajak