Kagu-Eesti ekskursioon

Ekskursioon toimus 6., 8. ja 10. juunil 1999. aastal üleriigilise XI kokkutuleku ajal Meremäel. Esimene peatus oli Adavere lähedal Mandri-Eesti keskpunkti tähistava rändkivi juures. Järgnevalt koguti Laeva kruusaugus malahhiiti, sfaleriiti ja galeniiti. Edasi kulges marsruut üle Otepää kõrgustiku ja pidi jätkuma Haanja kõrgustikul, kuid bussi mootor ütles üles. Asendusbussiga jõuti õhtuks Meremäele. Ülejärgmisel päeval käidi kohaliku bussiga Tiirhanna paemurrus, Küllatova savimaardlas ja Meremäe karstialal. Tagasiteel Tallinna viibiti Piusa koobastes ja Ilumetsa meteoriidikraatrites, külastati Värska mineraalvee ja ravimuda leiukohta ning kõnniti läbi Ahja jõe Taevakoja liivakivi katsuma.

Mandri-Eesti keskpunkti tähistava Adavere kivi juures
Piusa koopad jätsid võimsa muljeDevoni liivakivide juurde Taevaskojas mindi läbi Ahja jõe

Noorgeoloogide õpetamisest: aastad 1996–2001

Kalju Kajak