Ekskursioonid koolivaheaegadel

EKSKURSIOONID KOOLIVAHEAEGADEL

Need olid ühep.evased, sügisesel ja kevadisel koolivaheajal toimunud ekskursioonid Tallinna ümbruses. Õppematkadel Tallinnast läände külastati Rannamõisa ja Türisalu panka, Noorgeoloogide rändrahnu, Türisalu ja Keila juga, Harku karjääri ning Koplis jälgiti savikarjääri sulgemise käiku. Rännakutel Tallinnast itta tutvuti Jägala joaga, Kostivere karstiala ja kivikalmetega, Kabelkiviga Viimsi vallas, kunagise fosforiidi allmaakaevanduse ja karjääriga Ülgasel ning Maardus, Väo paemurruga, Hundikuristikuga Kadriorus ning Laagna tee süvendi paekivi paljanditega. Nendel ekskursioonidel osales geoloogiahuvilisi õpilasi Tallinnast, Tartust, Pärnust, Keilast, Jürist, Pukast, Toilast, Kohilast, Ilmatsalust ja Koselt.

Noorgeoloogide liikumise eesmärgiks on geoloogiliste matkade ja kokkutulekute organiseerimine noortele ning nende professionaalse orientatsiooni suunamine. Noorgeoloogid õpivad tundma geoloogia aluseid, Eestimaa ja oma kodukoha geoloogiat ning säästlikku suhtumist kivimitesse ja ümbritsevasse geoökoloogilisse situatsiooni.

Geoloogia-alased teadmised on kasulikud paljude elukutsete omandamisel. Peab ju arhitekt või ehitaja teadma ehituskivimeid ja nende kasutamist ehitusmaterjalidena, taimekasvatuse erialal on kasulik teada mulla lähtekivimeid, mäemehel on hädavajalik tunda maavarasid, erinevaid mineraale, kivimeid ja nende omadusi, giidile või looduses rändajale on looduslikult kaunite paikade külastamisel abiks teadmised pinnamoest, mineraalidest, kivististest jne. Seega igast noorgeoloogist ei peagi geoloog saama, küll aga kujuneb temast avara silmaringiga loodushuviline.

Türisalu panga jalamilNoorgeoloogide kivi Tabasalus
Keila jugaJägala juga
Kivikalmed KostiveresKabelikivi Viimsi vallas