Geoloogia ringid

Geoloogia ringid on tegutsenud Tartu ja Pärnu Noorte Loodusmaja (juhendajad Sirje Janikson, Tiiu Talts) ning Toila (Helgi Ebrok), Jüri (Andres Maastik), Puka (Tiina Suija) ja Keila (Kalju Kajak) gümnaasiumide juures. Kuna Tallinnas ei ole õnnestunud luua geoloogiaringi, siis külastavad geoloogiahuvilised õpilased Eesti Geoloogiakeskust. Eesti huvikeskus "Telo" geoloogiaring on oma tegevuse lõpetanud.

Tartu Tamme Gümnaasiumis ja Keila Gümnaasiumis on alates 1997. aastast haridusministeeriumi programmi järgi õpetatud valikainena geoloogiat. Koolidel on kasutada küllaltki põhjalikud mineraalide, kivimite ja kivististe kogud ning õppematerjalid.

Enne suviseid geoloogiavõistlusi on talvisel koolivaheajal korraldatud noorgeoloogidele õppusi ja konsultatsioone Eesti Geoloogiakeskuses, kus geoloogid on tutvustanud neile oma tegemisi: digitaalkaartide koostamine (Helve Luht), kivimite töötlemine (Mati Niin), laboratoorsed tööd (Mare Kalkun), Eesti Geoloogiakeskuse Fondi säilikute hoidmine (Mare Kukk). 5. jaanuaril 2000 tutvuti geoloogia õppimisvõimalustega Tartu Ülikoolis ja geoloogiamuuseumis. Vajalikke seletusi jagasid geoloogid Tiia Kurvits ja Tõnu Pani. 2. jaanuaril 2002 rääkis noorgeoloogidele geoloogia õpetamisest Tallinna Tehnikaülikoolis professor Enn Pirrus.

Noorgeoloogide liikumise eesmärgiks on geoloogiliste matkade ja kokkutulekute organiseerimine noortele ning nende professionaalse orientatsiooni suunamine. Noorgeoloogid õpivad tundma geoloogia aluseid, Eestimaa ja oma kodukoha geoloogiat ning säästlikku suhtumist kivimitesse ja ümbritsevasse geoökoloogilisse situatsiooni.

Geoloogia-alased teadmised on kasulikud paljude elukutsete omandamisel. Peab ju arhitekt või ehitaja teadma ehituskivimeid ja nende kasutamist ehitusmaterjalidena, taimekasvatuse erialal on kasulik teada mulla lähtekivimeid, mäemehel on hädavajalik tunda maavarasid, erinevaid mineraale, kivimeid ja nende omadusi, giidile või looduses rändajale on looduslikult kaunite paikade külastamisel abiks teadmised pinnamoest, mineraalidest, kivististest jne. Seega igast noorgeoloogist ei peagi geoloog saama, küll aga kujuneb temast avara silmaringiga loodushuviline.

Keila Gümnaasiumi noorgeoloogid tutvuvad puursüdamikegaKeila Gümnaasiumi noorgeoloogid paetoas Eesti Geoloogiakeskuses kive uurimas Geoloogia tund Keila Gümnaasiumi 10. klassis Semina
Eesti Geoloogiakeskuses kive uurimasGeoloogia tund Keila Gümnaasiumi 10. klassis
Seminar Eesti GeoloogiakeskusesSeminar Eesti Geoloogiakeskuses
Geoloog Tiia Kurvitsa loeng Tartu Ülikooli H. Bekkeri-nimelises auditooriumisGeoloog Tõnu Pani juhendamisel Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumis

Noorgeoloogide õpetamisest: aastad 1996–2001

Kalju Kajak