Uuringus osalejale

Kes osalevad uuringus?

Uuringusse on kaasatud juhuvalimi teel 5233 Eesti Rahvastikuregistrisse kantud 16–44-aastast naist. Küsimustikud postitatakse 2014. aasta veebruaris.

Kui ma sain posti teel kutse uuringusse, siis kuidas ma saan osaleda?

Küsimustikku saab täita paberkandjal või elektroonselt. Juhised küsimustiku täitmiseks on toodud posti teel saabunud küsimustiku kaaskirjas. NB! Pöörake tähelepanu kaasasoleva koodi postitamisele/elektroonsele saatmisele.

Milleks on vaja koodi ja kui oluline on selle postitamine/elektroonne saatmine?

Koodi saatmine küsimustikust eraldi (ükskõik, kas siis posti teel või elektroonselt) on väga oluline – see võimaldab Teil kui vastajal jääda anonüümseks, kuid uurijad saavad teada, et olete küsimustiku täitnud ja ära saatnud. See võimaldab vältida korduvat küsimustiku postitust Teile.

Kui kaua  aega kulub küsimustikule vastamisele?

Küsimustiku täitmiseks kulub 30–45 minutit.

Kas ma saan küsimustikule vastates jääda anonüümseks?

Jah. Täidetud küsimustik postitatakse uurijatele tagasi eraldi ümbrikus ja vastaja kood eraldi ümbrikus. Elektroonse täitmise korral ei koguta IP-aadresse ega muid näitajaid, mis võiksid aidata tuvastada vastaja arvutit. Kogutud andmeid kasutatakse ainult teadustöö eesmärgil.

Kas ma saan keelduda küsimustiku täitmisest?

Jah, küsimustiku täitmine on vabatahtlik. Samas, iga vastaja panus aitab suurendada uuringu vastamismäära ja seega kogu uuringu tulemuste usaldusväärsust.

Soovin küsimustikku täita vene keeles, kuid sain posti teel eestikeelse küsimustiku (ja vastupidi)?

Kui soovite, et Teile saadetakse posti teel uus küsimustik Teile sobivas keeles, siis palun võtke ühendust tööpäeviti kell 9.00–16.00 telefonil 7 319 118 (Eve Alnek) või elektronposti aadressil estre@ut.ee.

Kui kiiresti peaksin küsimustiku täitma ja postitama?

Soovitame küsimustiku täita niipea kui võimalik, sest kui me pole Teilt  nelja nädala jooksul saanud koodi, mis annaks teada, et olete täidetud küsimustiku ära saatnud, siis saadetakse Teile küsimustik teist korda.

Kuidas ma saan osaleda loosimises?

Kõik vastanud osalevad loosimises juhul, kui oleme saanud Teilt tagasi küsimustikest eraldi seisva koodi kas posti teel või olete selle sisestanud elektroonselt. Loosimisel osalevad tagasisaadetud koodid. Loosimine toimub 20. juunil 2014 Eesti Teadusagentuuri esindaja osalusel. Võitjatega võtame ühendust posti teel samal aadressil, kuhu saadeti küsimustiku ja koodiga ümbrik. 

Mida ma pean tegema, kui sain küsimustiku posti teel teistkordselt?

Teist korda postitatakse küsimustik neile, kellelt esmakordse postituse järgselt täidetud küsimustikku märkivat koodi meile ei laekunud. Sellisel juhul me arvame, et küsimustikku ei ole täidetud. Kui soovite, võite küsimustikule nüüd vastata. Kui olete juba varem vastanud ja küsimustiku ära saatnud, kuid saite siiski küsimustiku teist korda, siis palun postitage ainult kood.

Kas ma saan uuringu tulemuste kohta tagasisidet?

Uuringu tulemuste kokkuvõte ilmub 2015. aastal. Uuringu tulemuste populaarteaduslikud kokkuvõtted ilmuvad meediväljaannetes.

Soovin uuringu kohta lisaküsimusi esitada?

Palun võtke ühendust tööpäeviti kell 9.00–16.00 telefonil 7 319 118 (Eve Alnek) või elektronposti aadressil estre@ut.ee.

back forward