Lõputööde teemad

VALIK BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖDE TEEMASID
Juhendajad Leho Tedersoo, Jane Oja, Vladimir Mikryukov, Ave Suija, Sten Anslan,
Inga Jüriado, Kessy Abarenkov ja Urmas Kõljalg

Kui sulle pakub huvi mõni teema, mida siin loetletud ei ole, siis võta meiega ühendust!

 • Eesti protistide, bakterite ja arhede elurikkus
 • „Huvitavate“ seeneperekondade globaalne biogeograafia
 • Selgrootute DNA triipkoodistamine ja molekulaarne määramine
 • Mulla- ja vee mikroorganismide sarnasused ja erinevused
 • Taasmetsastamise parimad viisid elurikkuse aspektist
 • Kodutolmus esinevate selgrootute ja seente kooslused
 • Sisekeskkonna mikroorganismide aastaajalised muutused
 • Tolmus esinevate mikroorganismide levik mööda laiusgradienti: jahtlaev Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooni näitel
 • Metsa- ja niidukoosluste majandamise mõju mullasüsiniku sidumisele
 • Kuidas tasustada elurikkuse kaitset maaomanikele?
 • Bioinformaatika või statistika meetodite võrdlus elurikkuse analüüsides
 • Kas taimede elurikkus mõjutab seente elurikkust või vastupidi?
 • Bioloogiliste interaktsioonide tähtsus kaitsealustel liikidel
 • Millised on peamised putukatega kaaslevad ja soolestikus elavad seened?
 • Sulalume mikrobioom ja toiduahelad
 • Endofüütsed bakterid ja seened taimelehtedes
 • Seente ja vetikate (või fotosünteesivate bakterite) vaheliste suhete mitmekesisusest looduses
 • Ülevaade samblike sünteesist in vitro
 • Veesamblike liigirikkus ja seos keskkonnaparameetritega Eesti materjalide põhjal
 • Seente perekonna Peltigera (kilpsamblik) Eesti liikide digitaalsete teisikute loomine ja haldus
 • Seente perekonna Thelephora (lehternahkis) Eesti liikide digitaalsete teisikute loomine ja haldus
 • Muud mikroorganismide või selgrootute ökoloogiaga seotud teemad