Lõputööde teemad

VALIK BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖDE TEEMASID

Kui sulle pakub huvi mõni teema, mida siin loetletud ei ole, siis võta meiega ühendust!

 • Mükoriisaseente ja saprotroofide kooslusi mõjutavad tegurid (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Patogeensete seente levik ja populatsioonidünaamika (juhendaja Kadri Põldmaa kadri.poldmaa@ut.ee)
 • Kas orhideede arvukus ja elurikkus sõltuvad mullas elavate juursümbiontide ohtrusest? (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Haruldaste, mürgiste ja invasiivsete mikroobiliikide molekulaarne diagnostika (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Putukate ja lestade roll majavammi/mullaseente levikul (juhendaja Sten Anslan sten.anslan@gmail.com)
 • Taimede ja mullamikroobide ning selgrootute elurikkuse suhted (juhendaja Sten Anslan sten.anslan@gmail.com)
 • Lehevarise kvaliteedi mõju mullamikroobidele ja selgrootutele (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Valitud seeneperekondade molekulaarne süstemaatika (juhendaja Heidi Tamm heidi.tamm@ut.ee)
 • Troopiliste ja parasvöötme seente genoomide võrdlus (juhendaja Mohammad Bahram mohammad.bahram@ut.ee)
 • Bioinformaatilised rakendused uue põlvkonna sekveneerimisandmete analüüsiks (juhendaja Sten Anslan sten.anslan@gmail.com)
 • Bioloogiliste interaktsioonide tähtsus kaitsealustel liikidel (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Seened kui vääriselupaikade indikaatorid (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Trühvlite elurikkus ja levikumustrid Eestis (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Trühvlite ja teiste hinnaliste söögiseente kasvatamise võimalikkus Eestis (juhendaja Leho Tedersoo leho.tedersoo@ut.ee)
 • Metssigade roll trühvlite ja teiste seente eoste levitajatena (juhendaja Sergei Põlme sergei.polme@ut.ee)