Tere tulemast kodulehele, mis ühendab ökoloogia ja maateaduste instituudi kolme töörühma:

Bioloogiliste interaktsioonide ökoloogia töörühm
Mükoloogia töörühm
Elurikkuse informaatika töörühm

Töörühmade peamised uurimissuunad on:

  • Taksonoomia, fülogenees ja biogeograafia
  • Seente funktsionaalsus ökosüsteemides
  • Seente interaktsioonid teiste organismidega
  • Patoloogia
  • Ehitusmükoloogia
  • Seenekasvatus
  • Elurikkuse informaatika

Töörühmadesse kuuluvad:

  • neli Eesti enim-tsiteeritud teadlast
  • noored ja aktiivsed teadlased (mitu teadustööde konkursside esikohta)
  • 15 doktoranti + 3 magistranti

Töörühmade igapäevane suhtlus toimub eesti- ja inglise keeles
Suurepärase teadustöö tegemiseks on töörühmade käsutuses väga uus ja kaasaegne labor