Kokkuvõte: Sügisene seenelaager 2017

Eesti mükoloogiaühingu sügisene seenelaager toimus 21–24. september 2017 Lõuna-Eestis.

Välitööd viidi läbi huvitavates seenepaikades Peetri jõe, Mõniste, Karisöödi, Paganamaa, Pähni, Mõisamõtsa jt metsades ja parkides. Täpsematest kohanimedest käisime seene uurimas Metstarõpõldõl, Villikel, Sokaris, Kalkahjul, Siksäläkolk`is, Karisöödil. Seenelaagri keskus (majutumine, seente määramise töötoad ning seenenäitus) asus  Seedri talus VõrumaalSügislaagris osales 31 inimest.  

Eesti mükoloogiaühingu sügislaagris tehti 598 seenevaatlust 308 liigi kohta ning koguti 33 eksemplari.  Haruldastest liikidest avastati näiteks ebe-limanutt Hygrophorus chrysodon, krookustorik Hapalopilus croceus ja rohe-harisirmik Lepiota grangei. Sagedamateks leidudeks olid kuuseriisikas Lactarius deterrimus, jahutanuk Galerina marginata ja kännumütsik Mycena galericulata (7 leiukohta) ning kasepuravik Leccinum scabrum ja kollane bisporell Bisporella citrina (6 leiukohta).

Seenelaagri ajal oli Lõuna-Eestis väga liigirohke seeneaeg. Rohkesti kasvas tõmmu riisikat Lactarius necator, oranži riisikat Lactarius aurantiacus, harilikku kivipuravikku Boletus edulis, harilikku kukeseent Cantharellus cibarius, kaseriisikat Lactarius torminosus, harilikku murumuna Lycoperdon perlatum, punast kärbseseent Amanita muscaria, valge heinikutTricholoma stiparophyllum ja roosa mütsikut Mycena rosella. Puidul kasvavatest seentest olid sagedasemad tuletaelFomes fomentarius ja kännupess Fomitopsis pinicola ning väike rohetiksik Chlorociboria aeruginascens.   

Täpsema info sügislaagri seeneliikidestleiab Eesti Mükoloogiaühingu kodulehel mukoloogiauhing.ut.ee, seenelaagri vaatlused, sügislaagri vaatluskohad kaardil ja kohatud liikide nimekirjad leiab ka PlutoF harrastusteaduse projektide avalikel lehtedel-2017 Autumn Mushroom Foray PlutoF'i lingilt https://plutof.ut.ee/#/citizen-science-projects/38953, kust leiate ka foto osalejatest.

Parimat,
Külli Kalamees,  Jane Oja
Eesti Mükoloogiaühing

  • Sügisene seenelaager, grupifoto. Autor: Veiko Kastanje