Kokkuvõte: Seenerikas sügislaager Saaremaal 2015

Eesti mükoloogiaühingu Seenelaager 2015.a. sügisel toimus 24-27. septembril. Kuigi 2015.a septembri algus oli seenevaene, siis seenelaagri ajaks oli Saaremaal kätte jõudnud liigirikas seeneaeg. Seenelaagris osales 27 mükoloogi ja seenehuvilist, majutus ja seente määramise töötuba asus Panga külas. 

Seeni uuriti Triigi sadama lähedases okasmetsas, Tagalahe lõunakaldal ja Onni rannas luidetel ning luitemännikus, Tagamõisa puisniidul, Harilaiu luitemännikus, Tuiu-Paka kurisutel, Jõempa nõmmemännikutes, Kandla okasmetsas ja Lihu linnuse ümbruses.  Lisaks otsiti trühvlilaadseid ja mullas elavaid seeni ning koguti ka mullaproove seeneliikide mitmekesisuse määramiseks Saaremaa eri paigus. Seenelaagris osales ka väljaõppinud trühvlikoer.

Massiliselt kasvas metsades kuuse- ja porgandriisikaid, liiv-, lehma- ja võitatikuid, harilikku kukeseent, kitsemampleid, kreem- ja kaseriisikaid, tavalised olid ka punane kärbseseen, männi- põdramokk, pihkane ja männiliimik, punakas juurepähkel. Huvitavamatest seentest olid roheline kärbseseen Amanita phalloides,  roosa kõrvliudik Otidea onotica, üks puiduheinikutest Tricholomopsis sulphureoides, kataloonia punalehik Entoloma catalaunicum, liivaranna- narmasnutt Inocybe dunensis, hiline luiteseen Tulostoma brumale, õunriisikas Lactarius evosmus, kahkjas riisikas Lactarius uvidus. Leiti ka Saaremaale iseloomulik mürgine saatana-kivipuravik Boletus satanas, mis Vello Liivi info järgi on sel 2015.a. suvel ja sügisel olnud väga vähearvukas seen. 

Eesti mükoloogiaühingu kodulehelt leiate ka Saarema seenelaagris uuritud ja vaadeldud seente nimekirja.

Uudise leiate Eesti mükoloogiaühingu kodulehelt http://mukoloogiauhing.ut.ee/

Ootame ka seenelaagris osalenute seenelaagri seenefotosid, et need kodulehele üles panna.

Külli Kalamees-Pani

Eesti mükoloogiaühing

Kulli.kalamees-pani@ut.ee

 • Saaremaa sügisene seenelaager 2015 Foto Vello Liiv
 • Sügislaager 2015 Saaremaal Foto Aivo Jakobson
 • Pisisirmik Velloga 2015 Foto Külli Kalamees
 • Rõngata kärbseseen A.vaginata Foto Aivo Jakobson
 • hiline_luiteseen_T._brumale_foto Külli Kalamees
 • kahkjas_riisikas_L._uvidus_foto Külli Kalamees
 • manni-podramokk_S._sguamosus_foto Külli Kalamees
 • porgandriisikas_L._deliciosus_foto Külli Kalamees
 • liivtatik_S._variegatus_foto Külli Kalamees
 • limavoodik_C._mucosus_foto Külli Kalamees
 • punakas_juurepahkel_Rh._rozealus_Foto_Külli Kalamees
 • har._lambaseenik_A._ovinus_foto Külli Kalamees
 • saatana_kivipuravik_B._satanas_foto Külli Kalamees
 • sallheinik_T._focale_foto Külli Kalamees
 • Tricholompsis_sulphureoides_foto Külli Kalamees
 • tsüaanvärvik_S._caerulea_foto Külli Kalamees
 • kes_see_on...._foto Külli Kalamees
 • panga_pank_sugisel_2015_foto Külli Kalamees
 • panga_pangal_meri_Foto Külli Kalamees
 • Seenelaagri hetk 2015 sügisel Saaremaal_Foto_ Külli_ Kalamees
 • amanita_regalis_kuning-karbseseen_f_anna_baklan.jpg
 • clavulina_coralloides_harjakas_klavuliina_f_anna_baklan.jpg
 • hydnellum_peckii_pecki_kubarnarmik_f_anna_naklan.jpg
 • laccaria_bicolor_sinilamell-rupik_f_anna_baklan.jpg
 • macrocystidia_cucumis_kurgiseen_f_anna_baklan.jpg
 • phellodon_tomentosus_viltjas_vootnarmik_f_anna_baklan.jpg
 • sarcodon_glaucopus_mugul-podramokk_f_anna_baklan.jpg
 • tremiscus_helvelloides_lehterudik_f_anna_baklan.jpg
saaremaa_seenenimestik_2_201509.docx24 KB