Kokkuvõte

Enne andmete jagamist mõtle läbi ja vasta järgmistele küsimustele:

  • Kas on vajalik jagada?
  • Mida plaanid jagada?
  • Kellele plaanid jagada?

Andmete hoidmisel ja varukoopiate tegemisel lähtu järgmistest põhimõtetest:

  • Hoia oma andmeid mitmes erinevas füüsilises kohas.
  • Tee regulaarselt varukoopiaid.
  • Veendu, et varukoopiaid tehakse ja varukoopiad on taastatavad.
  • Keela volitamata ligipääs andmetele.

Turvalist andmete hoidmist ja kasutamist!

Sinu andmed on oluline infovara, mida hoida

Allikas