Andmete hävitamine

Andmete hävitamine oma seadmest või väliselt andmekandjalt

Kui me eelnevalt vaatasime, kuidas oma andmeid säilitada, siis mõnikord võib juhtuda, et andmeid on vaja hävitada. Näiteks siis, kui soovite oma seadet müüa või mõnest teenusest loobuda. Tõenäoliselt ei soovi Sa, et isik, kellele seadme müüd saaks seadmest kätte Sinu failid. Aga Sa ju kustutasid andmed seadmest ära? Tuleb välja, et failide kustutamisel kustutatakse ära vaid viited info asukohale kettal, andmed ise jäävad alles. Vähemasti niikauaks, kui andmete asemele midagi uut ei kirjutata. On olemas programmid, millega saab taastada faile, mis on kustutatud.

Failide kustutamisel kustutatakse ära vaid viited info asukohale kettal

Kõvaketaste puhul soovitatakse teha täielik formaatimine (kõik baidid kirjutatakse üle). SSD-d on oluliselt teistsuguse ehitusega, neid kettaid soovitatakse kaks korda formaatida, et kahandada tõenäosust, et andmeid saaks taastada. Ketastelt andmete kustutamiseks on olemas spetsiaalsed programmid. Eelnev jutt käib ka nutiseadmete sisu, mälupulkade ja mälukaartide kohta (StackExchange, kuupäev puudub).

Andmete päriselt kustutamiseks on olemas tarkvara DBAN (DBAN, kuupäev puudub) ja Eraser (Eraser, kuupäev puudub). Kuna selle tarkvara vale kasutamine on potentsiaalselt ohtlik Sinu andmetele, mida Sa soovid alles jätta, siis lase seda teha pädeval IT-spetsialistil. 

Andmete kõige kindlam hävitamismeetod on salvestusseadme füüsiline purustamine.

Andmete hävitamine pilvest

See on  keeruline olukord, sest Sul pole otsest kontrolli oma andmete üle. Sa ei saa olla kindel, et kui Sa faili pilvest kustutad, see ka päriselt ära kustutatakse. Siinkohal on oluline lugeda enne pilveteenuse kasutama hakkamist kasutustingimusi, mis on teenusepakkuja poolt välja pakutud. Kasutustingimustes on kirjas muuhulgas, kuidas andmetega ringi käiakse ja millised õigused on teenusepakkujal seoses Sinu andmetega. Võib juhtuda, et pilveteenusesse üles laetud andmetele on teenusepakkujal üsna laialdased õigused - näiteks andmeid ei kustutata ka peale konto sulgemist ja teenusepakkuja võib neid edasi kasutada.

Erinevate teenuste kasutamistingimustest saab kokkuvõtet lugeda lehelt Terms of Service Didn’t Read (Terms of Service; Didn't Read, kuupäev puudub). Selle asemel et lugeda läbi mitukümmend lehekülge juriidilises keeles teksti, on lehel välja toodud erinevate teenuste kasutamistingimuste kokkuvõtted.

Näiteks Google'i teenuste üldistest kasutamise tingimustest leiab muuhulgas, et:

  • Google hoiab alles Sinu otsingud ja muud kasutajat identifitseeritava info määramata ajaks.

  • Google saab kasutada kogutud andmeid kõigi nende praeguste ja tulevaste teenuste jaoks.

  • Google jälgib Sinu tegevust isegi teistel veebilehekülgedel.

  • Google võib jagada Sinu infot kolmandatele osapooltele.

  • Google võib lõpetada teenuse pakkumise igal ajal. Google lubab Sul oma andmed välja võtta kui teenuse osutamine on lõpetatud.

  • Google avaldab kasutustingimuste muudatused 14 päeva ette, Sa pead nendega nõustuma või loobuma teenuse kasutamisest.

  • Sa annad Google'ile ja tema koostööpartneritele ülemaailmse litsentsi kasutada, pakkuda teenuseid, salvestada, reprodutseerida, muuta, luua tuletisteoseid (tõlkida, kohandada ja teha muid muudatusi nii, et sisu töötaks nende teenustes paremini), edastada, avaldada, avalikult esitada, näidata ja levitada Sinu loodut. Litsentsitingimused kehtivad ka pärast Google teenuste kasutamise lõpetamist.

Nagu näha on Google'il päris suured õigused Sinu andmetega toimetada ka peale teenuste Sinu poolse kasutamise lõppu. Seega enne teenuste kasutamist tutvu teenuse kasutamise tingimustega.

Enda poolt jagatud andmete hävitamine

Kui oled kellelegi oma andmeid jaganud, siis on peaaegu võimatu neid andmeid teise osapoole käest jäädavalt ära kustutada. Sa saad küll sulgeda ligipääsu andmetele, aga Sa ei saa olla kindel, et andmetest ei ole tehtud koopiaid ja neid ei ole edasi jagatud.

Sageli on keeruline või võimatu kustutada ka erinevatesse keskkondadesse loodud kasutajakontosid. Ülevaate oma kontode kustutamisvõimalustest saab veebikeskkonnas justdelete.me (justdelete.me, kuupäev puudub).

Mõtisklusülesanne

Kui Sinu pilveteenuse pakkuja sulgeb ligipääsu Sinu andmetele, siis kui suurest hulgast andmetest Sa ilma jääd? Millised on võimalikud kahjud? Kuidas saab kahjusid ennetada?