Mida ei tasu filosoofialt oodata?

Filosoofia ei anna väga selgeid vastuseid – seega kui sa soovid saada teadmisi mingi valdkonna kohta, siis on parem õppida teadusi, sest sealt saab konkreetseid vastuseid.

Filosoofia ei anna ka spetsiifilisi oskusi. Olgu kohe öeldud, et õppida filosoofiat pole seesama, mis õppida torulukksepaks või südamekirurgiks. Filosoofia õppimine ei anna elukutset ja on seetõttu ajaraiskamine praktilise meelega inimesele, kes soovib omandada protseduurilisi teadmisi selle kohta, kuidas mingit ülesannet tulevikus lahendada.

back forward